นายกเทศมนตรี
   
นายสมชาย บุญยืน
นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ


  ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจ หน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ประวัติเทศบาล
สำหรับเจ้าหน้าที่
  แผน/ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
  ติดต่อเรา
สายตรงผู้บริหาร
ติดต่อเรา
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
  โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียนเทศบาล ๑
  หนังสือราชการ
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
  งานคลัง
  กิจการสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  งานกองช่าง
  งานทะเบียนพาณิชย์
  งานสาธารณสุข
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบุคคล
  งานควบคุมภายใน
  งานกองทุน สปสช.
  ห้องสมุดกฎหมาย
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ
  งานตรวจสอบภายใน

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
3 คน
เข้าชมเมื่อวาน
20 คน
เข้าชมเดือนนี้
506 คน
เข้าชมปีนี้
10750 คน
เข้าชมทั้งหมด
16806 คน
     เริ่มนับ 25 กรกฎาคม 2557
 
ประชาสัมพันธ์|
| รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล | การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ศุนย์ดำรงธรรม
  ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>>
 
   
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล...
เทศบาลตำบลสบปราบรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหลายตำแหน่ง ... ดู(222)ครั้ง
 
  กิจกรรม ทั้งหมด>>
 
โครงการ To Be Number One..... ดู[ 35 ]ครั้ง
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒน..... ดู[ 65 ]ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ประจำ..... ดู[ 80 ]ครั้ง
 
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ ทั้งหมด>>
 
ใบมอบฉันทะ ( 2014-08-22 )( 225 )
 
  ห้องสมุดกฎหมาย ทั้งหมด>>
 
 
  งานทะเบียนพาณิชย์ ทั้งหมด>>
 
 
  งานคลัง ทั้งหมด>>
 
 
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด>>
 
 

 

  

 

Back to Top