นายกเทศมนตรี
   
นายสมชาย บุญยืน
นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ


  ข้อมูลทั่วไป
  แผน/ข้อบัญญัติ
  ติดต่อเรา
  โครงสร้างองค์กร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานตรวจสอบภายใน
ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย
  หนังสือราชการ
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
  งานคลัง
  กิจการสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  งานกองช่าง
  งานทะเบียนพาณิชย์
  งานสาธารณสุข
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบุคคล
  งานควบคุมภายใน
  งานกองทุน สปสช.
  ห้องสมุดกฎหมาย
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ
  งานตรวจสอบภายใน

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
16 คน
เข้าชมเมื่อวาน
50 คน
เข้าชมเดือนนี้
1063 คน
เข้าชมปีนี้
2872 คน
เข้าชมทั้งหมด
31981 คน
     เริ่มนับ 25 กรกฎาคม 2557
 
ประชาสัมพันธ์|
| ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 | ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอสบปราบ | ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.ทต.สบปราบ | รับสมัครนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถามศึกษา | การมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>>
 
   
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560...
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560... ดู(6)ครั้ง
 
  กิจกรรม ทั้งหมด>>
 
โครงการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล(ศพด.) ประจ..... ดู[ 3 ]ครั้ง
วันท้องถิ่นไทย..... ดู[ 1 ]ครั้ง
มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา..... ดู[ 1 ]ครั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์..... ดู[ 6 ]ครั้ง
ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดั..... ดู[ 7 ]ครั้ง
โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำงบประมาณ ..... ดู[ 8 ]ครั้ง
 
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ ทั้งหมด>>
 
ใบมอบฉันทะ ( 2014-08-22 )( 420 )
 
  ห้องสมุดกฎหมาย ทั้งหมด>>
 
 
  งานทะเบียนพาณิชย์ ทั้งหมด>>
 
 
  งานคลัง ทั้งหมด>>
 
HACKED TURK HACK TEAM ( 2017-03-02 )( 34 )
 
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด>>
 
 

 

  

 

Back to Top