นายกเทศมนตรี
   
นายสมชาย บุญยืน
นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ


  ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจ หน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ประวัติเทศบาล
สำหรับเจ้าหน้าที่
  แผน/ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
  ติดต่อเรา
สายตรงผู้บริหาร
ติดต่อเรา
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
  โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียนเทศบาล ๑
  หนังสือราชการ
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
  งานคลัง
  กิจการสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  งานกองช่าง
  งานทะเบียนพาณิชย์
  งานสาธารณสุข
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบุคคล
  งานควบคุมภายใน
  งานกองทุน สปสช.
  ห้องสมุดกฎหมาย
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ
  งานตรวจสอบภายใน

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
11 คน
เข้าชมเมื่อวาน
70 คน
เข้าชมเดือนนี้
1545 คน
เข้าชมปีนี้
7462 คน
เข้าชมทั้งหมด
24788 คน
     เริ่มนับ 25 กรกฎาคม 2557
 
ประชาสัมพันธ์|
| 28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช | ขั้นตอนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 | วันเข้าพรรษา 2559 Buddhist Lent Day | วันอาสาฬหบูชา 2559 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ | ขอเชิญออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
  ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>>
 
   
28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช...
28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช... ดู(5)ครั้ง
 
  กิจกรรม ทั้งหมด>>
 
กิจกรรมหล่อเทียนวันเข้าพรรษา..... ดู[ 19 ]ครั้ง
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ..... ดู[ 32 ]ครั้ง
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รักน้ำ..... ดู[ 64 ]ครั้ง
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒน..... ดู[ 182 ]ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้กับ..... ดู[ 238 ]ครั้ง
 
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ ทั้งหมด>>
 
ใบมอบฉันทะ ( 2014-08-22 )( 328 )
 
  ห้องสมุดกฎหมาย ทั้งหมด>>
 
 
  งานทะเบียนพาณิชย์ ทั้งหมด>>
 
 
  งานคลัง ทั้งหมด>>
 
 
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด>>
 
 

 

  

 

Back to Top