นายกเทศมนตรี
   
นายสมชาย บุญยืน
นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ


  ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจ หน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ประวัติเทศบาล
สำหรับเจ้าหน้าที่
  แผน/ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
  ติดต่อเรา
สายตรงผู้บริหาร
ติดต่อเรา
  โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียนเทศบาล ๑
  หนังสือราชการ
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
  งานคลัง
  กิจการสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  งานกองช่าง
  งานทะเบียนพาณิชย์
  งานสาธารณสุข
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบุคคล
  งานควบคุมภายใน
  งานกองทุน สปสช.
  ห้องสมุดกฎหมาย
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
29 คน
เข้าชมเมื่อวาน
30 คน
เข้าชมเดือนนี้
945 คน
เข้าชมปีนี้
4640 คน
เข้าชมทั้งหมด
10696 คน
     เริ่มนับ 25 กรกฎาคม 2557
 
ประชาสัมพันธ์|
| วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันแรงงานแห่งชาติ | การรับชำระภาษีประจำปี | ศุนย์ดำรงธรรม
  ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>>
 
   
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันแรงงานแห่งชาติ...
วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ... ดู(2)ครั้ง
 
  กิจกรรม ทั้งหมด>>
 
โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุประจำปีงบประมาณ ..... ดู[ 7 ]ครั้ง
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำป..... ดู[ 12 ]ครั้ง
โครงการกีฬาสีปฐมวัย (ครอบครัวหรรษา) ประจ..... ดู[ 48 ]ครั้ง
พิธีเปิดอาคารเรียน อาคารเทศบาลพัฒน์ โรงเ..... ดู[ 87 ]ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558..... ดู[ 87 ]ครั้ง
 
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ ทั้งหมด>>
 
ใบมอบฉันทะ ( 2014-08-22 )( 140 )
 
  ห้องสมุดกฎหมาย ทั้งหมด>>
 
 
  งานทะเบียนพาณิชย์ ทั้งหมด>>
 
 
  งานคลัง ทั้งหมด>>
 
 
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด>>
 
 

 

 



 

 

Back to Top