นายกเทศมนตรี
   
นายสมชาย บุญยืน
นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ


  ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลสบปราบ
  แผน/ข้อบัญญัติ
  ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
  โครงสร้างองค์กร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานตรวจสอบภายใน
ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย
  หนังสือราชการ
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
  งานคลัง
  กิจการสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  งานกองช่าง
  งานทะเบียนพาณิชย์
  งานสาธารณสุข
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบุคคล
  งานควบคุมภายใน
  งานกองทุน สปสช.
  ห้องสมุดกฎหมาย
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ
  งานตรวจสอบภายใน
  ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
  งานกองการศึกษา

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
27 คน
เข้าชมเมื่อวาน
47 คน
เข้าชมเดือนนี้
970 คน
เข้าชมปีนี้
12605 คน
เข้าชมทั้งหมด
41714 คน
     เริ่มนับ 25 กรกฎาคม 2557
 
ประชาสัมพันธ์|
| ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ | สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปี | สรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 1-2) | สรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | เชิญร่วมบริจาคโลหิต
  ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>>
 
   
ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ...
ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ... ดู(9)ครั้ง
 
  กิจกรรม ทั้งหมด>>
 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางท้องถนน..... ดู[ 16 ]ครั้ง
ปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดหลวงสบปราบ..... ดู[ 19 ]ครั้ง
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE..... ดู[ 22 ]ครั้ง
เตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีเพลิงพ..... ดู[ 31 ]ครั้ง
โครงการ "พะยูงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี..... ดู[ 22 ]ครั้ง
โครงการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาเด็กปฐมวัยแ..... ดู[ 23 ]ครั้ง
 
  ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ทั้งหมด>>
 
 
  งานตรวจสอบภายใน ทั้งหมด>>
 
 
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ ทั้งหมด>>
 
ใบมอบฉันทะ ( 2014-08-22 )( 488 )
 
  ห้องสมุดกฎหมาย ทั้งหมด>>
 
 
  งานกองทุน สปสช. ทั้งหมด>>
 
 
  งานควบคุมภายใน ทั้งหมด>>
 
 
  งานบุคคล ทั้งหมด>>
 
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งหมด>>
 
 
  งานสาธารณสุข ทั้งหมด>>
 
 
  งานทะเบียนพาณิชย์ ทั้งหมด>>
 
 
  งานกองช่าง ทั้งหมด>>
 
 
  งานคลัง ทั้งหมด>>
 
 
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด>>
 
 

 

  

 

Back to Top