นายกเทศมนตรี
   
นายสมชาย บุญยืน
นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ


  ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจ หน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ประวัติเทศบาล
สำหรับเจ้าหน้าที่
  แผน/ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
  ติดต่อเรา
สายตรงผู้บริหาร
ติดต่อเรา
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
  โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียนเทศบาล ๑
  หนังสือราชการ
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
  งานคลัง
  กิจการสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  งานกองช่าง
  งานทะเบียนพาณิชย์
  งานสาธารณสุข
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบุคคล
  งานควบคุมภายใน
  งานกองทุน สปสช.
  ห้องสมุดกฎหมาย
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
23 คน
เข้าชมเมื่อวาน
33 คน
เข้าชมเดือนนี้
367 คน
เข้าชมปีนี้
8078 คน
เข้าชมทั้งหมด
14134 คน
     เริ่มนับ 25 กรกฎาคม 2557
 
ประชาสัมพันธ์|
| โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ประจำปี 2558 | การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | วันพืชมงคล | วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันแรงงานแห่งชาติ | การรับชำระภาษีประจำปี
  ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>>
 
   
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ประจำปี 2558...
กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์... ดู(18)ครั้ง
 
  กิจกรรม ทั้งหมด>>
 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย..... ดู[ 89 ]ครั้ง
สรงน้ำบ่อน้ำทิพย์(บ่อโข้ง)..... ดู[ 83 ]ครั้ง
โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุประจำปีงบประมาณ ..... ดู[ 75 ]ครั้ง
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำป..... ดู[ 85 ]ครั้ง
โครงการกีฬาสีปฐมวัย (ครอบครัวหรรษา) ประจ..... ดู[ 113 ]ครั้ง
พิธีเปิดอาคารเรียน อาคารเทศบาลพัฒน์ โรงเ..... ดู[ 197 ]ครั้ง
 
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ ทั้งหมด>>
 
ใบมอบฉันทะ ( 2014-08-22 )( 183 )
 
  ห้องสมุดกฎหมาย ทั้งหมด>>
 
 
  งานทะเบียนพาณิชย์ ทั้งหมด>>
 
 
  งานคลัง ทั้งหมด>>
 
 
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด>>
 
 

 

  

 

Back to Top