นายกเทศมนตรี
   
นายสมชาย บุญยืน
นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ


  ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจ หน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
ประวัติเทศบาล
สำหรับเจ้าหน้าที่
  แผน/ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
  ติดต่อเรา
สายตรงผู้บริหาร
ติดต่อเรา
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
  โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียนเทศบาล ๑
  หนังสือราชการ
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
  งานคลัง
  กิจการสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  งานกองช่าง
  งานทะเบียนพาณิชย์
  งานสาธารณสุข
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบุคคล
  งานควบคุมภายใน
  งานกองทุน สปสช.
  ห้องสมุดกฎหมาย
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
31 คน
เข้าชมเมื่อวาน
29 คน
เข้าชมเดือนนี้
120 คน
เข้าชมปีนี้
6746 คน
เข้าชมทั้งหมด
12802 คน
     เริ่มนับ 25 กรกฎาคม 2557
 
ประชาสัมพันธ์|
| การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | วันพืชมงคล | วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันแรงงานแห่งชาติ | การรับชำระภาษีประจำปี | ศุนย์ดำรงธรรม
  ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>>
 
   
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ...
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... ดู(38)ครั้ง
 
  กิจกรรม ทั้งหมด>>
 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย..... ดู[ 55 ]ครั้ง
สรงน้ำบ่อน้ำทิพย์(บ่อโข้ง)..... ดู[ 52 ]ครั้ง
โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุประจำปีงบประมาณ ..... ดู[ 49 ]ครั้ง
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำป..... ดู[ 57 ]ครั้ง
โครงการกีฬาสีปฐมวัย (ครอบครัวหรรษา) ประจ..... ดู[ 98 ]ครั้ง
พิธีเปิดอาคารเรียน อาคารเทศบาลพัฒน์ โรงเ..... ดู[ 134 ]ครั้ง
 
  แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ ทั้งหมด>>
 
ใบมอบฉันทะ ( 2014-08-22 )( 167 )
 
  ห้องสมุดกฎหมาย ทั้งหมด>>
 
 
  งานทะเบียนพาณิชย์ ทั้งหมด>>
 
 
  งานคลัง ทั้งหมด>>
 
 
  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด>>
 
 

 

  

 

Back to Top